BOOMz อย่าบ่น (รักอย่าบ่น FFK Parody)

BOOMz อย่าบ่น (รักอย่าบ่น FFK Parody)

จากเนื้อเพลงรักอย่าบ่นของ FFK ที่เคยแปลงไว้เมื่อปี 2015 โน่น (https://www.facebook.com/fuyuki2011/posts/10200931105355360) แล้วไม่ได้ทำคลิปออกมา

ในโอกาสที่เกม BOOMz จะยุติการให้บริการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 ที่จะถึงนี้ ก็เลยร้องออกมาให้ได้ฟังกัน เพื่อรำลึกถึงเกม BOOMz นั่นเองครับ

Read More